Zarząd spółki

Krzysztof Szcześniak - Prezes Zarządu

Jacek Wala - Prokurent

Wolfgang Braun - Prokurent