Nota prawna

Przystępując do korzystania ze stron internetowych Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o. Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższe zasady zasady:

  1. Treści zawarte w serwisie internetowym Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wiążące. Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań by prezentowane materiały odpowiadały stanowi faktycznemu.

  2. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o. są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, publikowana, transmitowana, powielana, elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana i wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o Zawartość serwisu internetowego Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o. wraz z wszelkimi materiałami są chronione prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej.

  3. Prezentowane w serwisie internetowym informacje o produktach oraz usługach itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego i nie wiążą prawnie.

  4. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne dotyczące produktów prezentowanych pod marką Eickhoff zawarte na tej stronie mają charakter orientacyjny a informacje zawarte na stronach serwisu internetowego nie zastępują informacji dostępnych bezpośrednio w Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o.

  5. Znaki towarowe lub/i logo czy też znaki handlowe, numery katalogowe części, umieszczone w serwisie internetowym Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o. stanowią wyłączną własność Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich, za zgodą których zostały umieszczone w serwisie. Posługiwanie się, w jakimkolwiek celu powyższymi znakami, logo lub/i numerami katalogowymi, kopiowanie przez Użytkownika niezależnie od nośnika kopii, powielanie, a ponadto wszelkie inne formy dystrybucji znaków, logo lub/i numerów katalogowych wymaga pisemnej zgody Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o.

  6. Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

  7. Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w stosunku do wszelkich informacji umieszczonych na niniejszych stronach.

  8. Nasza Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub/i utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub informacji w nim zawartych.