Dane spółki

Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z o.o.

40-389 Katowice, ul. Lwowska 38

NIP: 635-00-15-241
REGON:272153030

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000123981

Kapitał zakładowy 85000,00 PLN